top of page

Beïng rejected as "peer support worker"


Today I realized that in order to transform the pain of suffering into the light of wisdom, one ought to be prepared to go deeper and deeper. Ease into the pain, to release the fragrance of your spirit. The opposite of depression is expression. The spilled innocent blood becomes the life giving force of Love-Light. There is a crack, a wound in the shaman's body, that's where the light comes in. Hatred becomes compassion. Compassion is boundless wisdom, insight.

Ooit was ik een blog begonnen op Wordpress. Affirmaties. Woorden gericht aan het Universele geweten der mensheid. Dat is het gebed en daar worden zij waargenomen middels meditatie door Godvruchtige mensen. Nu wens ik dat er mensen zijn, die zijn of haar creatieve bijdragen willen geven aan stichting "Aymon". Share your stories, your experiënces. This is why people write books. These are the diamonds of our expressed spirituality. Het Universele Acashiaveld van de welwillende mens. Our souls are the sown seeds, light particles of God. Hier worden de gewetensvolle bloemen geplukt, van het sociale kapitaal. Uit de tuin van het koninkrijk Gods daalt de geur van vreugdevolle levenskracht, die Vrijheid is neer. Fluisterend; "Wij komen weer, wij komen weer, met meer Liefde-goud in het Licht dit keer."

Het Akasha veld is analoog aan Prakrti in de Vedantaleer. Mystici en wijzen hebben altijd volgehouden dat er een alles verenigend en alles verbindend kosmisch veld bestaat. Het vormt de oorsprong van onze werkelijkheid en is tevens een soort kosmisch geheugen, waarin alle gebeurtenissen worden 'opgeslagen' en waaruit informatie kan worden opgeroepen. Recente experimenten in de vacuümfysica hebben het bestaan van dit Akasha-veld aangetoond.(Kwantum field: Big Data) Het is een soort zee van fijnstoffelijke energie waaruit alles ontstaat: atomen en melkwegstelsels, sterren en planeten, levende wezens en zelfs bewustzijn(Purusha). Dit nulpuntveld of Akasha-veld is het universele en permanente geheugen van het universum. Niet alleen het kosmische verleden ligt erin besloten, het herbergt ook de aanzet tot wat nog komen gaat.

De kronieken(term uit de Theosofie; ik was reeds Theosoof vóór ik Yogi werd.), die alle kennis aan menselijke ervaringen zouden bevatten, worden volgens deze opvatting 'gedrukt' in een substantie die zoiets als 'weerklinkende ether' wordt genoemd. In de Hindoe mystiek wordt deze Akasha beschouwd als het eerste principe van de natuur waaruit de andere vier: vuur, lucht, water en aarde, worden geschapen, maar zonder het begrip 'kroniek' daarbij te hanteren. Deze vijf principes vertegenwoordigen ook de vijf zintuigen van de mens.

Uit Isis ontsluierd van Helena Blavatski:

"Âkâsha is een Sanskriet woord dat uitspansel betekent: maar het duidt ook het onweegbare en onaantastbare levensbeginsel - het astrale en het hemelse licht tezamen verenigd - aan, welke twee de wereldziel (Anima Mundi; het collectief onbewuste van C.G. Jung) vormen, en de ziel en de geest van de mens uitmaken." De Universele Ziel is de Heilige Geest. In menselijke proporties vormt het geweten een zwakke reflectie van dat licht, analoog aan het maanlicht schijnsel van de centrale bron van het licht; onze zon, de Christus, zoon van God. God is dat punt van Licht waar alle energie,donkere energie, materie,duistere materie en anti-materie van de kosmos vandaan komt. De vacuümfysica of kwantum velden theorie is het onkenbare Liefde-Licht-Kracht.(Brahman in Vedanta) Géén Kroniek, géén ruimte/tijd (zwaartekracht)-Veld dus. Hoeveel of hoever wij materie en energie ook differentiëren in een veldkrachten theorie, Bewust Zijn, het absolute dat Is, is en was er altijd inherent mee verwoven middels trillingen en golven, echter staat er tevens oneindig en eeuwig los van. MAW God, het onkenbare is transcendent aan onze (kenbare of begrijpelijke) menselijke geest of bevattelijke psyché.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page