top of page

Het mentoraat van stichting "Aymon"

Visie : Ieder Mens heeft recht op Weten en maatschappelijk verantwoorde en non-profit, liefdevolle op menswaardige wijze uitgevoerde gezondheidszorg. Het mentoraat van de stichting Aymon wenst daarvan te getuigen.

Ons milieu reflecteert de menselijke natuur en is wederkerig daaraan. Cultuur. Een duurzame samenleving is derhalve op humanitaire sociale waarden gebaseerd.

Zulk menselijk kapitaal wensen wij middels de internationaal opererende stichting aan te boren. De basis van ethisch handelen is altijd zonder gewin, wegens waarden als matigheid en transparantie die daar blijk van geven.

Missie : Healthy People, Planet, Prosperity for all.

Ambitie : Op de korte termijn (vijf jaren plan) tuchtrechtzaken te voeren daar waar het door overheids bezuinigingsbeleid ernstig is misgegaan wegens privatisering zorg, gebrekkige wet en regelgeving (protocollen in de zorg) en falend toezicht.

100% vrijstelling erfbelasting voor de slachtoffers en/of erfgenamen, als schadeloosstelling. Wegens het offer gebracht; Noblesse oblige!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page