top of page

Het doel van de stichting "Aymon"


" De Stichting "Aymon" heeft zich ten doel gesteld als getuigschrift te dienen voor allen die een duurzame, ecologisch en ethisch wetenschappelijk verantwoorde samenleving wensen op te bouwen, waarin heel de vredelievende wél-willende mensheid is genodigd aan haar ridderlijke ronde tafel, ontworpen en ontsproten uit de geest van de natuur mimicri erende architecten en vermogen mede te tekenen en onderstrepen om zijn/haar creatieve bijdragen te leveren, gezonde en gelukkige samenwerking te bevorderen en onze kwetsbare planeet te behoeden voor uitputting van haar natuurlijk gegeven bronnen, door Licht, Liefde en de Kracht om Vrede te stichten, bewaren en de dan we'l welvarendheid van onze aardse aardkloot combi-kosmi-komischmologisch ruimteschip; de planeet aardigheid met haar universeel bezielde menselijkheid van mensen uit sterrenstof geboren en van de zon komende geestvonk atoomdruppel gewijze ontwikkelingen, met "olivijneuze oplossingen" te bevorderen en garanderen"

(geregistreerd notariaat Pas te Beek)

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page